Korxona Ustavi va unga kirilgan o’zgartishlar

 «PRIME ELECTRIC ENGINEERING» aksiyadorlik jamiyati shaklidagi xorijiy korxona ta`sischisining 2018-yil 27-iyun kunidagi 09/2018-sonli qarori asosida tasdiqlangan.

♦ Ustav O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi Yashnobod tuman davlat xizmatlari markazi tomonidan 2018-yil 29-iyun kunida ro’yxatga olingan. 

Ichki faoliyatga doir Nizomlar:

  • Kuzatuv Kengashi to’g’risidagi Nizom
  • Taftish komissiyasi to’g’risidagi Nizom
  • Yagona aksiyador to’g’risidagi NIzom
  • Ijro organi to’g’risidag Nizom