Kuzatuv kengashi

Jamiyat kuzatuv kengashi asosan jamiyat faoliyati ustidan umumiy boshqaruvni amalga oshiradi. Bunda, aksiyadorlar umumiy yigilishi vakolatiga kiritilgan masalalarni hal qilish kirmaydi, qachonki aksiyadorlar umumiy yigilishi ushbu masalani kuzatuv kengashi zimmasiga yuklamasa.

Jamiyat kuzatuv kengashi azolari soni, ularning saylash tartibi, faoliyatini belgilash tartibi jamiyat ustavi, «Jamiyat kuzatuv kengashi xaqidagi Nizom» va amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi.

Jamiyat kuzatuv kengashi o‘z faoliyati bo‘yicha yagona aksiyador oldida javobgardir.

Kuzatuv kengashi a’zolariga haq to‘lash yagona ta’sischi tomonidan tasdiqlangan miqdorda va tartibda amalga oshiriladi.