Taftish komissiyasi

Taftish komissiyasi – yagona aksiyadorga hisob beruvchi organ bo‘lib, azolari yagona tasischi qaroriga muvofiq saylanadi. Taftish komissiyasining faoliyat yuritish tartibi va shakli, vakolatlari, majburiyatlari jamiyat ustavi, «Taftish komissiyasi haqidagi Nizom» va amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi.

Taftish komissiyasi azolariga xaq to‘lash yagona aksiyador qaroriga muvofiq amalga oshiriladi.