TASHKILIY TUZILMASI

Hozirgi kunda jamiyat faoliyati bo‘yicha kollegial va maslahat organlari (komissiyalar, maslaxat kengashlari, qo‘mitalar va boshqalar) tashkil etilmagan va faoliyat yuritmayapti.