YAGONA TA’SISCHI QARORLARI

Jamiyatni tashkil etish haqidagi qarori.

Yagona ta’sischisining 27.06.2018 dagi 09/2018-sonli qarori

Jamiyatning ijro organi tarkibiga o’zgartirish kiritish haqida qaror.

Yagona ta’sischisining 24.08.2018 dagi qarori

Jamiyatning kuzatuv kengashi a’zolari tarkibiga o’zgartirish kiritish haqida qaror.

Yagona ta’sischisining 24.08.2018 dagi qarori

Jamiyatning taftish komissiyasi a’zolari tarkibiga o’zgartirish kiritish haqida qaror.

Yagona ta’sischisining 24.08.2018 dagi qarori

Affillanga shaxslar ro’yxatiga o’zgartirish kiritish haqida qaror.

Yagona ta’sischisining 24.08.2018 dagi qarori

Ma’lumotlar hozircha mavjud emas
Ma’lumotlar hozircha mavjud emas